Социологически проблеми
Sociological Problems
Издател: Институтът по философия и социология при БАН
(бивш Институт за изследване на обществата и знанието)
Българската социологическа асоциация
Област(и): Социални науки
Периодичност: 2 броя годишно
Print ISSN: 0324-1572
Online ISSN: 2603-4131

Списанието е реферирано и индексирано от:
ProQuest/Sociological Abstracts (www.proquest.co.uk),
CEEOL (www.ceeol.com),
EBSCOhost databases (www.ebscohost.com)
ERIH PLUS (www.erihplus.com)

Search in articles:


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

Главен редактор: Светла Колева

Зам. гл. редактори: Кръстина Петкова, Теодора Карамелска

Отговорен секретар: Мария Мартинова

Членове: Ханс-Петер Блосфелд, Пепка Бояджиева, Андрей Бунджулов, Майкъл Буравой, Йоханес Вайс, Михай Дину Георгиу, Петя Кабакчиева, Мартин Канушев, Кольо Коев, Зджислав Краснодембски, Бруно Латур, Мартин Меспуле, Йосип Растко Мочник, Рихард Мюнх, Румяна Стоилова, Светлана Събева, Жан-Филип Уорън, Иван Чалъков, Калоян Харалампиев

 

Адрес:

1000 София, ул. "Московска" 13А (стаи 116 и 101)
Tel.: (+359) 887 334 593
Tel.: (+359) 886 102 837
Email: socprobl_eds@dir.bg
Website: http://www.sp-bg.eu

За 25 евро можете да закупите едногодишно течение на списанието в електронен вариант (PDF). Срещу сумата ще получите по мейл парола за достъп до статиите в сайта. Моля, изпратете запитване на редакционния мейл със заглавие АБОНАМЕНТ, като посочите своите имена и желаната година. Отделни статии можете да закупите в сайта на CEEOL.