Affiliation of authors

2023
Special

Андрей Бунджулов, катедра „Икономическа социология“, УНСС
Андрей Райчев е директор на BBSS – Gallup International, научен сътрудник в Института за критични теории на супермодерността
Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността
Дарин Тенев, СУ „Св. Климент Охридски“; катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет
Деян Деянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Институт за критически теории на свръхмодерността
Кольо Коев, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Деян Деянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Институт за критически теории на свръхмодерността
Кольо Коев, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Деян Деянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Институт за критически теории на свръхмодерността
Елица Станоева, Център за академични изследвания (ЦАИ), София
Йоханес Вайс, почетен професор в университета в Касел, Германия
Кольо Коев, Нов български университет, София, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Мартина Минева, Институт за критически теории на свръхмодерността
Мартина Минева, Институт за критически теории на свръхмодерността
Момчил Христов, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Растко Мочник, професор по социология на културата в Университета на Любляна
Растко Мочник, професор по социология на културата в Университета на Любляна
Светлана Събева, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Светлана Събева, Катедра „Социология и науки за човека” на ПУ „Паисий Хилендарски”
Таня Орбова, Катедра "История на философията", Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Институт за критически теории на свръхмодерността
Таня Орбова, Катедра "История на философията", СУ "Св. Кл. Охридски, Институт за критически теории на свръхмодерността
Тодор Христов, катедра „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“
2023
Issue 2

Борис Попиванов, доцент в СУ „Св. Климент Охридски“
Теодора Карамелска, Институт по философия и социология на БАН, Нов български университет
Боряна Бунджулова, Катедра "Социология", СУ "Св. Кл. Охридски, София; България
Георги Медаров, Институт по философия и социология при БАН
Георги Медаров, Институт по философия и социология при БАН
Дарин Тенев, катедра „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“; катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет
Димитър Димов, Институт за изследване на близкото минало
Емилия Ченгелова, Институт по философия и социология, БАН
Иван Еленков, СУ “Св. Климент Охридски”
Йоханес Вайс, Университет на Касел
Мариета Христова, главен асистент в УНСС
Марта Нусбаум, Чикагски университет, САЩ
Меги Попова, Катедра "Философия", Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Мирела Иванова, докторант в университета в Базел, Швейцария
Хелене Таа, докторант в университета в Базел, Швейцария
Оливер Нахтвай, професор в университета в Базел, Швейцария
Нина Николова, катедра „Социология и науки за човека“, ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив
Паула Ангелова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Петя Климентова, Институт по философия и социология на БАН, София
Петя Климентова, Институт по философия и социология на БАН, София
Румяна Желева, Институт по философия и социология на БАН
Румяна Стоилова, Институт по философия и социология на БАН
Петя Илиева-Тричкова, Институт по философия и социология на БАН
Румяна Стоилова, Институт по философия и социология на БАН
Светла Маринова, Катедра "Социология", СУ "Св. Кл. Охридски, София; България
Светлана Събева, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет
Светлана Тачева, изследовател в Publicis Groupe България
Ханс-Петер Мюлер, Хумболтов университет, Берлин
2023
Issue 1


Андрей Бунджулов, катедра „Икономическа социология“, УНСС
Галина Георгиева, катедра „Руска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“
Георги Илиев, Катедра Теория на литературата, СУ Св. Кл. Охридски"
Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността
Дарин Тенев, катедра Теория на литературата, СУ Св. Кл. Охридски, Катедра „Социология и хуманитарни науки” на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Духомир Минев, Институт по философия и социология на БАН, София
Жана Цонева, Институт по философия и социология при БАН
Живко Лефтеров, Нов български университет, София
Мартин Канушев, Институт по философия и социология на БАН
Тодор Христов, катедра Теория на литературата, СУ Св. Кл. Охридски"
Миглена Николчина, СУ „Св. Климент Охридски“
Мила Минева, СУ „Св. Климент Охридски”
Михаела Мишева, Катедра "Икономическа социология", Университет за национално и световно стопанство
Морис Фадел, Нов български университет, София
Николай Петков, Национална художествена академия
Рая Апостолова, Институт по философия и социология на БАН
Светлана Христова, Югозападен университет „Неофит Рилски“
Силвия Петрова, катедра „Културология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Социологически проблеми, Институт по философия и социология на БАН
Стефан Гончаров, катедра Теория на литературата, СУ Св. Кл. Охридски"
Таня Орбова, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт за критически теории на свръхмодерността
2022
Issue 2

Александра Трайкова, хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“
Ана Лулева, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
Иванка Петрова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
Андрей Бунджулов, катедра „Икономическа социология“, УНСС
Деян Деянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Институт за критически теории на свръхмодерността
Кольо Коев, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Стилиян Йотов, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“
Светлана Събева, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет
Антоанета Колева, директор на ИК "Критика и хуманизъм", София, България
Антони Тодоров, НБУ, София
Бруно Латур, професор в Институтa за политически науки (Париж)
Ванина Нинова, Нов български университет, София
Вероника Димитрова, асистент в катедра Социология; Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Габриела Йорданова, Институт по философия и социология на БАН
Галин Горнев, Институт по философия и социология на БАН
Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността
Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността
Гергана Ненова, катедра Социология; Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Радостина Антонова, Нов български университет, София
Диана Петрова, Институт по философия и социология на БАН
Иван Чалъков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Лъчезар Антонов, доцент в катедра „Културология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“
Марио Маринов, Югозападен университет "Неофит Рилски"
Мартин Канушев, Институт по философия и социология на БАН
Нина Николова, катедра „Социология и науки за човека“, ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив
Пламен Иванов, сп. Социологически проблеми
Светла Колева, Институт по философия и социология на БАН
Светла Маринова, катедра Социология, СУ „Св. Кл. Охридски“.
сп. Социологически проблеми, Институт по философия и социология на БАН
Стоян Ставру, Институт по философия и социология на БАН
Стоян Ставру, Институт по философия и социология на БАН
2022
Issue 1

Андреа Валтер е професор по политически науки в Университета за приложни науки за полицията и публичната администрация в Северен Рейн-Вестфалия (HSPV NRW); Германия
Клаус Шуберт е професор по политически науки в Института за политически науки на университета в Мюнстер; Германия
Валентина Миленкова е професор; Ръководител на катедра "Социология" в Югозападния университет, Благоевград
Васил Киров е доцент в Института по философия и социология;България
Бранка Анджелкович е съосновател и програмен директор на Центъра за изследване на публичните политики; Белград
Таня Якоби е изпълнителен директор на Центъра за изследване на публичните политики - Белград
Маргарита Кошева учи магистратура по гражданско образование и философия в ПУ „Паисий Хилендарски“
Вероника Димитрова е асистент в катедра Социология; Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Мария Мартинова е асистент в Института по философия и социология при Българската академия на науките
Веселина Качакова е главен асистент в Института по философия и социология на БАН, София
Светла Колева е професор в Института по философия и социология; в БАН; София; България
Владимир Иванович е асистент и докторант по социология в Загребския университет; Факултет по хуманитарни и социални науки
Бруно Шимац е асистент и докторант по социология в Загребския университет; Факултет по хуманитарни и социални науки
Тияна Трако Поляк е д-р; асистент в катедра "Социология"; Факултет по хуманитарни и социални науки; Загребски университет; Хърватия
Дарена Христозова е докторант по социология в катедра „Приложна и институционална социология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“
Елица Димитрова е проф. и научен сътрудник в Института за изследване на населението и човека към БАН
Татяна Коцева е професор по социология в Българската академия на науките; Институт за изследване на населението и човека
Емилия Ченгелова е заместник-директор на Института по философия и социология – БАН
Кольо Коев е професор в Нов български университет, София, и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Лилия Димова е директор на Агенция за социални анализи (ASA); София
Мартин Димов е директор на екипа за наука за данни в Gem Seek Company
Мартин Константинов е бакалавър по Публична администрация от СУ „Св. Климент Охридски”
Мартин Хайденрайх - Център за европейски изследвания в социалните науки "Жан-Моне"
Михалис Христодулу е асистент в Университета Аристотел в Солун
Манос Спиридакис е професор по социална антропология в катедрата по социална и образователна политика в Университета на Пелопонес; Гърция
Йоргос Битимитрис е изследовател в Националния център за социални изследвания; Институт за социални изследвания (Атина; Гърция)
Панайотис Кустенис е научен сътрудник на Университета на Пелопонес
Мишел Виеровка е френски социолог; професор в Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales; Париж
Николаос Нагопулос е професор в катедрата по социология в University of the Aegean; Гърция.
Георгиос Хацихристос е преподавател в катедра „Социална политика“ в Тракийския университет „Демокрит“; Гърция
Олга Богданов е следдипломна студентка в KU Leuven и Sciences Po с магистърска степен по напреднали изследвания по европейски политики и публична администрация
Пепка Бояджиева е професор в Института по философия и социология; Българска академия на науките; София
Петя Илиева-Тричкова е доцент в Института по философия и социология; Българска академия на науките; София
Рихард Мюнх е старши професор по социална теория и сравнителна макросоциология в университета Цепелин; Фридрихсхафен; член на Академията на науките Берлин-Бранденбург
Румяна Желева е старши научен сътрудник в секция "Стратификация"; Неравенства и мобилност в Института по философия и социология при БАН; София; България
Румяна Стоилова е професор в Института по философия и социология при БАН; София
Калоян Харалампиев е доцент в катедра Социология; при „Св. Климент Охридски” СУ; България
Сийка Ковачева, доцент в катедра „Приложна и институционална социология” на ПУ „Паисий Хилендарски”.
2021
Issue 2

Алексей Пампоров, Институт по философия и социология на БАН
Галин Горнев, Институт по философия и социология на БАН

Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността
Георги Фотев, Департамент „Философия и социология“, Нов български университет

Емилия Ченгелова, Институт по философия и социология на БАН
Лиляна Деянова, СУ „Св. Кл. Охридски“
Лоранс Руло-Берже, CNRS, École Normale Supérieure, Лион

Неда Денева, Университет Бабеш-Бояй

Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“
Петя Климентова, Институт по философия и социология на БАН

Петя Славова, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Михаела Монова, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Прем Кумар Раджарам, Централноевропейски университет, Виена и Будапеща

Рая Апостолова, Институт по философия и социология на БАН

Рая Апостолова, Институт по философия и социология на БАН
Светла Колева, Институт по философия и социология на БАН

Тихомир Митев, катедра „Приложна и институционална социология“, Пловдивски университет

Цветелина Христова, Институт по култура и общество, Уестърн Сидни Юнивърсити
2021
Issue 1
Андрей Бунджулов, катедра „Икономическа социология“, Университет за национално и световно стопанство

Андрей Райчев, ББСС Галъп Интернешънъл
Кънчо Стойчев, ББСС Галъп Интернешънъл

Арто Артинян, Манхатън Колидж, Ню Йорк
Богдан Маринов, Университет „Сейнт Ендрюс“
Георги Медаров, Институт по философия и социология на БАН, Институт за критически теории на свръхмодерността

Дарин Тенев, катедра „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“; катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет

Деян Деянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Институт за критически теории на свръхмодерността

Деян Кюранов, СУ „Св. Климент Охридски“

Едит Ханке, Баварска академия на науките

Йоханес Вайс, Университет на Касел

Кольо Коев, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Мартина Минева, катедра „Философия“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Момчил Христов, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Огнян Касабов, катедра „Логика, етика и естетика“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Петър-Емил Митев, Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“
Растко Мочник, Университет Любляна

Светлана Събева, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет

Светлана Събева, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет

Стилиян Йотов, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“

Таня Орбова, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт за критически теории на свръхмодерността

Таня Орбова, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт за критически теории на свръхмодерността

Тодор Христов, катедра „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“
2020
Issue 2
Ариен Зигман, Университет Врай Амстердам; CDA Research Institute
Валентина Миленкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“
Диляна Керанова, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Васил Киров, Институт по философия и социология на БАН
Багрян Маламин, Институт по философия и социология на БАН
Деница Шишкова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Дона Пикард, Институт по философия и социология на БАН
Елица Стоилова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ирине Цайнер Мраович, Загребски университет
Валентина Павлович Виноградац, Община Загреб
Романа Галич, Община Загреб
Мартин Иванов, Институт по философия и социология на БАН

Румяна Желева, Институт по философия и социология на БАН

Румяна Стоилова, Институт по философия и социология на БАН
Калоян Харалампиев, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Румяна Стоилова, Институт по философия и социология на БАН
Мартин Иванов, Институт по философия и социология на БАН
Светла Колева, Институт по философия и социология на БАН

Светлана Христова, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Светломир Здравков, Институт по философия и социология на БАН

Хонгю Ю, Пекински университет за чуждестранни изследвания

2020
Issue 1
Александър Камю, Университет на Лозана
Доминик Венк, Университет на Лозана

Алексей Пампоров, Институт по философия и социология на БАН

Антоний Тодоров, департамент „Политически науки“, Нов български университет

Велислава Петрова, катедра „История и теория на културата“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Габриела Йорданова, Институт по философия и социология на БАН
Васил Киров, Институт по философия и социология на БАН
Георги Петрунов, катедра „Икономическа социология“, Университет за национално и световно стопанство

Гергана Ненова, катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Ивайло Дичев, катедра „История и теория на културата“, СУ „Св. Кл. Охридски“
Кольо Коев, катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Мартин Меспуле, Университет в Нант

Николай Неновски, Университет на Пикардия "Жул Верн“, Амиен
Цветелина Маринова, департамент „Икономика“, Нов български университет

Ния Нейкова, Институт по философия и социология на БАН

Румяна Стоилова, Институт по философия и социология на БАН
Татяна Коцева, Институт за изследване на населението и човека на БАН; Бургаски свободен университет
Светла Колева, Институт по философия и социология на БАН

Стефан Ем. Николов, Институт по философия и социология на БАН
Стефан Попов, департамент „Философия и социология, Нов български университет

Стоян Ставру, Институт по философия и социология на БАН