ЕТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА АВТОРСТВО, РЕЦЕНЗИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЪКОПИСИ,

СЛЕДВАНИ ОТ СПИСАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

 

Списание Социологически проблеми се ангажира с публикуването на статии, рецензии и обзори, отговарящи на най-високите академични и нравствени стандарти, което се гарантира както от усилието на авторите, така и от работата на рецензентите и издателите. Настоящите Етически принципи регулират отношенията между така обозначените страни.

 

АВТОРИТЕ

 

ИЗДАТЕЛЯТ

 

РЕЦЕНЗЕНТИТЕ