Списание Социологически проблеми

Списание Социологически проблеми е единственото академично списание на българската социологическа общност. То се ръководи от разбирането, че социологията е подвижна наука, поради което ключов момент от социологическото мислене е работата по границите. Това ще рече, че тя трябва да се стреми към ясно съзнание за собствените (моментни) граници и същевременно да бъде отворена за взаимодействие с другите науки. Проектиран върху политиката на списанието, този принцип означава да се постави специален акцент върху интердисциплинарната и трансдисциплинарната работа, която, от една страна, дава възможност за формиране на социологически анклави; в чужди области, а, от друга, позволява познати социологически полета да бъдат видени с други очи.

Важен аспект на издателската философия е съзнанието, че живеем във време, в което България трябва бързо да наваксва очевидния дефицит на демократична политическа култура, което предполага дълбоко преосмисляне на ролята на социологическото знание в условията на радикални социални промени. Оттук и ключов стремеж на списанието е да осигури поле за интелектуален дебат, свързан с формирането на критичен политически публичен дискурс.